Epson - Price list

Code Name
Catalogue price
Your net price
Unit
EPS-1613717 epson remote control € 50,82 € 50,82 St
EPS-EB-1480FI Epson EB-1480FI: Full HD 1080p - 5000 Lumen - Contr: 2.500.000:1- Throw: 0,27 - 0,37, White € 4.686,97 € 4.243,00 St
EPS-EB-1485FI Epson EB-1485FI: Full HD - 5000 AL - Contr.2.500.000:1 - Throw: 0,27 - 0,37, White + Support € 5.208,39 € 4.715,03 St
EPS-EB-1780W Epson EB-1780W: WXGA - 3000 Lumen - Contrast: 10.000:1 - Throw; 1,04 - 1,26, White € 852,34 € 771,60 St
EPS-EB-1795F Epson EB-1795F: Full HD - 3200 Lumen - Contr: 10.000:1, Throw: 1,02 - 1,23, White € 1.339,90 € 1.212,98 St
EPS-EB-2250U Epson EB-2250U: WUXGA - 5000 AL - Contr: 15.000:1 -Throw: 1,38 - 2,28, White € 1.327,49 € 1.199,05 St
EPS-EB-2255U Epson EB-2255U: WUXGA - 5000 AL - Contr: 15.000:1 - Throw: 1,38 - 2,28, White € 1.855,98 € 1.680,18 St
EPS-EB-2265U Epson EB-2265U: WUXGA - 5500 AL - Contr: 15.000:1 - Throw: 1,38 - 2,28, White € 2.058,78 € 1.749,00 St
EPS-EB-535W Epson EB-535W: WXGA - 3400 AL - Contr: 16.000:1 - Short Throw: 0,48, White € 1.275,89 € 1.155,04 St
EPS-EB-680WI Epson EB-680WI: WXGA Lamp Projector - 3200 AL - Contrast: 14 000:1 White € 3.752,78 € 3.397,30 St
EPS-EB-685W Epson EB-685W: WXGA - 3500 AL - Contr: 14.000:1 - Ultra Short Throw: 0,28 - 0,37, White € 1.617,54 € 1.464,32 St
EPS-EB-685WI Epson EB-685WI: WXGA - 3500 AL - Contr: 14.000:1 - Ultra Short Throw: 0,28 - 0,37, White € 1.966,25 € 1.780,00 St
EPS-EB-695WI Epson EB-695WI: WXGA - 3500 AL - Contr: 14.000:1 - Ultra Short Throw: 0,28 - 0,37, White € 2.204,69 € 1.995,85 St
EPS-EB-720 Epson EB-720: XGA Laser Projector - 3800 AL - Contrast: 2 500 000:1 White € 2.654,88 € 2.403,40 St
EPS-EB-725W Epson EB-725W: WXGA Laser Projector - 4000 AL - Contrast: 2 500 000:1 White € 2.768,76 € 2.768,76 St
EPS-EB-725WI Epson EB-725WI: WXGA Laser Projector - 4000 AL - Cotrast: 2 500 000:1 White € 3.676,26 € 3.328,03 St
EPS-EB-735F Epson EB-735F: Full HD Laser Projector - 3600 AL - Contrast: 2 500 000:1 White € 3.202,94 € 2.499,00 St
EPS-EB-735FI Epson EB-735FI: Full HD Laser Projector - 3600 AL - Contrast: 2 500 000:1 White € 4.361,34 € 3.948,22 St
EPS-EB-750F Epson EB-750F: FULL HD Laser Projector - 360 AL - Contrast: 2 500 000:1 White € 2.597,94 € 2.355,47 St
EPS-EB-755F Epson EB-755F: FUL HD Laser Projector - 3600 AL - Contrast: 2 500 000:1 Black € 2.597,94 € 2.355,47 St
EPS-EB-800F Epson EB-800F: Full HD Laser Projector - 5000 AL - Contrast: Over 2 500 000:1 White € 3.914,71 € 3.549,33 St
EPS-EB-805F Epson EB-805F: FULL HD Laser Projector - 5000 AL - Contrast: Over 2 500 000:1 Black € 3.914,71 € 3.549,33 St
EPS-EB-982W Epson EB-982W: WXGA - 4200 AL - Contr: 16.000:1 - White € 1.348,84 € 1.348,84 St
EPS-EB-992F Epson EB-992F: Full HD Lamp Projector - 4000 AL - Contrast: 16 000:1 White € 1.818,56 € 1.646,30 St
EPS-EB-E20 Epson EB-E20: XGA Lamp Projector - 3400 AL - Contrast: 15 000:1 White € 549,84 € 497,76 St
EPS-EB-FH52 Epson EB-FH52: WUXGA - 4000 AL - Contr: 15.000:1 - Throw: 1.32 - 2.14 White € 852,39 € 771,65 St
EPS-EB-G7200W Epson EB-G7200W: WXGA - 7500 AL - Contr: 50.000:1 - Throw: 1,44 - 2,33, White, Incl Standard lens € 4.496,57 € 4.070,64 St
EPS-EB-G7900U Epson EB-G7900U: WUXGA - 7000 AL - Contr: 50.000:1 - Throw: 1,44 - 2,33, White, ncl Standard lens € 5.863,52 € 5.308,14 St
EPS-EB-G7905U Epson EB-G7905U: WUXGA: 7000 AL - Contr: 50.000:1 - Throw: 1,44 - 2,33, Black, ncl Standard lens € 5.863,16 € 5.307,78 St
EPS-EB-L1050 Epson EB-L1050: WUXGA Laser Projector 5000 Lumen - Contrast ratio: over 2 500 000:1- NO LENS € 4.744,37 € 4.231,46 St
EPS-EB-L1050U Epson EB-L1050U: WUXGA Laser Projector - 5500 Lumen - Contr: over 2.500.000:1 - NO LENS € 5.263,50 € 4.764,92 St
EPS-EB-L1075 Epson EB-L1075: WUXGA Laser Projector 7000 Lumen - Contrast ratio: over 2 500 000:1 - NO LENS € 6.509,39 € 5.805,67 St
EPS-EB-L12000Q EB-L12000Q: 4K Ultra HD Laser Projector - 12.000 AL - Contr: 2.500.000:1 - NO LENS St
EPS-EB-L1490U Epson EB-L1490U: WUXGA Laser Projector - 9000 AL - Contr: 2.500.000:1 - Standaard Lens € 14.712,54 € 13.318,94 St
EPS-EB-L1495U Epson EB-L1495U: WUXGA Laser Projector - 9000 AL - Contr: 2.500.000:1 - Standaard Lens € 14.712,18 € 13.318,58 St
EPS-EB-L1500UH Epson EB-L1500UH: WUXGA Laser Projector - 12.000 AL - Contr: 2.500.000:1 - Incl. Standaard Lens ELPLM15 € 21.927,41 € 18.343,22 St
EPS-EB-L1505UH Epson EB-L1505UH: WUXGA Laser Projector - 12.000 AL - Contr: 2.500.000:1 - Incl. Standaard Lens ELPLM15 € 21.927,41 € 18.343,22 St
EPS-EB-L1715S Epson EB-L1715S: SXGA+ Laser Projector - 15.000 AL - Contr: 2.500.000:1 - Incl. Standaard Lens ELPLM15 € 18.476,73 € 15.456,52 St
EPS-EB-L1750U Epson EB-L1750U: WUXGA Laser Projector - 15.000 AL - Contr: 2.500.000:1 - Incl. Standaard Lens ELPLM15 € 26.358,86 € 22.050,24 St
EPS-EB-L1755U Epson EB-L1755U: WUXGA Laser Projector- 15.000 AL - Contr: 2.500.000:1 - Incl. Standaard Lens ELPLM15 € 26.359,22 € 22.050,60 St
EPS-EB-L20000 Epson EB-L20000: WUXGA Laser Projector 20000 Lumen - Contrast ratio: 2 500 000:1 € 68.128,37 € 68.128,37 St
EPS-EB-L20000U EB-L20000U: WUXGA Laser Projector - 25.000 AL - Contr: 2.500.000:1 - NO LENS St
EPS-EB-L200F Epson EB-L200F: Full HD Laser Projector - 4500 AL - Contrast: 2 500 000:1 White € 1.813,79 € 1.699,00 St
EPS-EB-L200SW Epson EB-L200SW: WXGA Laser Projector - 3800 AL - Contrast: 2 500 000:1 White € 2.750,97 € 2.490,39 St
EPS-EB-L200SX Epson EB-L200SX: XGA Laser Projector - 3600 AL - Contrast: 2 500 000:1 White € 2.303,53 € 2.303,53 St
EPS-EB-L200W Epson EB-L200W: WXGA Laser Projector - 4200 AL - Contrast: 2 500 000:1 White € 1.343,46 € 1.216,20 St
EPS-EB-L25000U EB-L25000U: WUXGA Laser Projector - 25.000 AL - Contr: 2.500.000:1 - NO LENS St
EPS-EB-L250F Epson EB-L250F: FULL HD Laser Projector - 4500 AL - Contrast: 2 500 000:1 White € 1.873,72 € 1.749,00 St
EPS-EB-L255F Epson EB-L255F: FULL HD Laser Projector - 4500 AL - Contrast: 2 500 000:1 Black € 2.181,63 € 1.999,00 St
EPS-EB-L30000U EB-L30000U: WUXGA Laser Projector - 30.000 AL - Contr: 2.500.000:1 - NO LENS St
EPS-EB-L400U Epson EB-L400U: WUXGA Laser Projector - 4500 AL - Contr: 2.500.000:1 - Throw: 1,35 - 2,20, White € 3.135,05 € 2.662,05 St
EPS-EB-L520U Epson EB-L520U: WUXGA Laser Proejctor - 5200 AL - Contrast Ratio: 2.500.000 : 1 € 2.781,79 € 2.699,00 St
EPS-EB-L530U EB-L530U: WUXGA Laser Projector - 5200 AL - Contrast: Over 2 500 000:1 White € 3.025,00 € 2.899,00 St
EPS-EB-L610U Epson EB-L610U: WUXGA Laser Projector - 6000 AL - Contr: 2.500.000:1 - Throw: 1,35 - 2,20, White € 4.612,34 € 3.439,10 St
EPS-EB-L610W Epson EB-L610W: WXGA Laser Projector, 1280 x 800 - 6000 Lumen - Contrast: 2,500,000:1 € 3.416,52 € 3.092,90 St
EPS-EB-L630SU EB-L630SU: WUXGA Laser Projector - 6000 AL - Contrast: Over 2 500 000:1 White € 5.471,69 € 4.599,00 St
EPS-EB-L630U EB-L630U: WUXGA Laser Projector - 6200 AL - Contrast: Over 2 500 000:1 White € 4.092,65 € 3.919,00 St
EPS-EB-L635SU Epson EB-L635SU: WUXGA Short Throw Laser Projector - 6000 AL - Contrast: Over 2 500 000:1 Zwart € 5.471,69 € 4.959,00 St
EPS-EB-L720U Epson EB-L720U: WUXGA Laser Projector - 7000 AL - Contrast: 2 500 000:1 White € 4.416,50 € 4.399,00 St
EPS-EB-L730U EB-L730U: WUXGA Laser Projector - 7000 AL - Contrast: Over 2 500 000:1 White € 5.311,54 € 4.799,00 St
EPS-EB-L735U Epson EB-L735U: WUXGA Short Throw Laser Projector - 7000 AL - Contrast: Over 2 500 000:1 Zwart € 5.311,54 € 4.809,00 St
EPS-EB-PU1006W Epson EB-PU1006W: WUXGA Laser Projector - 6000 AL - Contrast Ratio: Over 2 500 000:1 - NO LENSE - White € 5.877,50 € 5.139,79 St
EPS-EB-PU1007B Epson EB-PU1007B: WUXGA Laser Projector - 7000 Al - Contrast Ratio: Over 2 500 000:1 - NO LENSE - Black € 7.160,40 € 6.261,62 St
EPS-EB-PU1007W Epson EB-PU1007W: WUXGA Laser Projector - 7000 AL - Contrast Ratio: Over 2 500 000:1 - NO LENSE - White € 7.160,40 € 6.261,62 St
EPS-EB-PU1008B Epson EB-PU1008B: WUXGA Laser Projector - 8500 AL - Contrast Ratio: Over 2 500 000:1 - NO LENSE - Black € 10.689,35 € 9.347,59 St
EPS-EB-PU1008W Epson EB-PU1008W: WUXGA Laser Projector - 8500 AL - Contrast Ratio: Over 2 500 000:1 - NO LENSE - White € 10.689,35 € 9.347,59 St
EPS-EB-PU2010B Epson EB-PU2010B: WUXGA Laser Projector - 10 000 AL - Contrast 2 500 000:1 - NO LENSE - Black € 14.291,69 € 13.263,66 St
EPS-EB-PU2010W Epson EB-PU2010W - WUXGA Laser Projector - 10 000 AL - Contrast 2 500 000:1 - NO LENSE - White € 14.291,69 € 13.263,66 St
EPS-EB-PU2113W Epson EB-PU2113W - WUXGA Laser Projector - 13 000 AL - NO LENSE - White € 17.329,23 € 15.405,70 St
EPS-EB-PU2116W Epson EB-PU2116W - WUXGA Laser Projector - 16 000 AL - NO LENSE - White € 21.176,95 € 18.826,32 St
EPS-EB-PU2120W Epson EB-PU2120W WUXGA Laser Projector - 20 000 AL - Contrast ratio: 2 500 000:1 - NO LENSE - Black € 39.945,17 € 32.974,74 St
EPS-EB-PU2213B Epson EB-PU2213B - WUXGA Laser Projector - 13 000 AL - NO LENSE - Black € 18.232,59 € 16.208,77 St
EPS-EB-PU2216B Epson EB-PU2216B - WUXGA Laser Projector - 16 000 AL - NO LENSE - Black € 22.343,84 € 19.863,67 St
EPS-EB-PU2220B Epson EB-PU2220B WUXGA Laser Projector - 20 000 AL - Contrast ratio: 2 500 000:1 - NO LENSE - Black € 41.179,48 € 33.993,67 St
EPS-EB-U50 Epson EB-U50: WUXGA - 3700 AL - Contrast: 16 000:1 - Throw: 1,38 - 1,68, White € 1.359,00 € 1.359,00 St
EPS-EB-W05 Epson EB-W05: WXGA - 3300 AL - Contr: 15000:1 - Throw: 1,30 - 1,56, White € 785,05 € 709,92 St
EPS-EB-W06 Epson EB-W06 - WXGA - 3700 AL - Contr: 16000:1 - Throw: 1,30 - 1,56 € 704,88 € 704,88 St
EPS-EB-W39 Epson EB-W39: WXGA - 3500 AL - Contr: 15.000:1 - Throw: 1,30 - 1,56, White € 836,05 € 709,92 St
EPS-EB-W42 Epson EB-W42: WXGA - 3600 AL - Contr: 15.000:1 - Throw: 1,30 - 1,56, White € 798,05 € 677,65 St
EPS-EB-W49 Epson EB-W49: WXGA - 3800 AL - Contr: 16.000:1 - Throw: 1,30 - 1,56, White € 717,15 € 599,05 St
EPS-EBW51 Epson EBW51: WXGA Lamp Projector - 4000 AL - Contrast Ratio: 16 000:1 - White € 652,19 € 589,00 St
EPS-EB-W70 Epson EB-W70: WXGA Projector 2000 AL - Contrast: Aver 2 500 000:1 White € 1.265,16 € 1.147,08 St
EPS-EB-W75 Epson EB-W75: WXGA Projector 2000 AL - Contrast: Over 2 500 000:1 Black € 1.265,16 € 1.147,08 St
EPS-EB-X39 Epson EB-X39: XGA - 3500 AL - Contr: 15.000:1 - Throw: 1,48 - 1,77, White € 665,05 € 564,72 St
EPS-EB-X49 Epson EB-X49: XGA Lamp Projector - 3600 AL - Contrast: 16 000:1 White € 629,96 € 570,29 St
EPS-EB-X51 Epson EB-X51: XGA Lamp Projector - 3800 AL - Contrast: 16 000:1 White € 550,27 € 493,84 St
EPS-EF-100B Epson EF-100B: Bluetooth Laser projector 720p - Contrast: 2.500.000:1 Black € 1.330,00 € 1.163,76 St
EPS-EF-100W Epson EF-100W: Bluetooth Laser projector 720p - Contrast: 2.500.000:1 White € 1.330,00 € 1.163,76 St
EPS-EH-LS11000W Epson EH-LS11000W Laser Projector - 2500 AL - Contrast ratio: 2 500 000:1 - White € 3.916,00 € 3.916,00 St
EPS-EH-LS12000B Epson EH-LS12000B: 4k laser projector - 3LCD technology - 2700 lumen € 5.563,58 € 5.563,58 St
EPS-EH-LS500B EH-LS500B: PRO UHD Laser - 4000 AL - Contr: 2.500.000:1 - Throw: 0,27 - 0,37, Black € 3.025,00 € 3.025,00 St
EPS-EH-LS500W Epson EH-LS500W: PRO UHD Laser - 4000 AL - Contr: 2.500.000:1 - Throw: 0,27 - 0,37, White € 3.025,00 € 3.023,79 St
EPS-EH-TW5400 EH-TW5400: Full HD Lamp Light Source - 2500 AL - Contr: 30.000:1 - Throw: 1,22 - 1,47, White € 699,00 € 699,00 St
EPS-EH-TW5650 Epson EH-TW5650: Full HD 3D home cinema projector-2.500 AL-Contr: 60.000:1 - Throw: 1,33 -2,16, W € 1.019,63 € 865,80 St
EPS-EH-TW6700 EH-TW6700: Full HD 3D - 3.000 AL - Contr: 70.000:1 - Throw: 1,32 - 2,15, White € 2.094,43 € 1.778,43 St
EPS-EH-TW7100 Epson EH-TW7100: Projectors, Home cinema/Entertainment and gaming € 2.266,26 € 1.599,05 St
EPS-EH-TW7400 Epson EH-TW7400: PRO-UHD Lamp Light Source - 2400 AL - Contr: 200.000:1 - Throw: 1,35 - 2,84, White € 2.266,26 € 1.982,98 St
EPS-EH-TW750 Epson EH-TW750: Full HD 1080p-projector € 848,30 € 699,36 St
EPS-EH-TW9400B EH-TW9400B: PRO-UHD Lamp Light Source - 2600 AL - Contr: 1.200.000:1 - Throw: 1,35 - 2,84, Black € 2.699,00 € 2.699,00 St
EPS-EH-TW9400W Epson EH-TW9400W: PRO-UHD Lamp Light Source - 2600 AL - Contr: 1.200.000:1, Throw: 1,35 - 2,84, White € 3.129,77 € 2.849,05 St