• Bekafun
  • Footer
  • Info
  • Garantie & Retour

Garantie

Voor garantie-gevallen kan u terecht op My Bekafun. Onder “Mijn service orders” vindt u de lopende hersteldossiers en kan een nieuw service order worden aangemaakt. Vul het formulier in om een aanvraag de herstelling te registreren. Voor herstelling onder garantie vult u de datum van aankoop en het nummer van de factuur in.

Algemene voorwaarden

Garantie

1. Al onze producten komen met een standaard fabrieksgarantie van 2 jaar. Uitzonderingen zijn logisch: verbruiksproducten, producten waarvan de slijtage logisch is en geen onderwerp kunnen maken voor garantie (oplaadbare batterijen, lampen, rookvloeistof, faders van mengers...). Alle gevallen van drankschade, fysiek misbruik, overmodulatie kunnen aanleiding geven tot niet garantie. 2. De garantie op een product is maximum de aankoopwaarde van het product. Bekafun verbindt zich er toe een product te vervangen, te herstellen of te crediteren. Extra schadevergoedingen zoals transport, arbeidsloon, gemiste opbrengsten,... komen nooit in aanmerking. 3. Bekafun bestaat sedert 1990 en werkt alleen met de beste merken en leveranciers die de service op hun producten garanderen en ook spare-parts bijhouden zolang als economisch verantwoord. Bekafun zelf heeft een uitgebreide technische dienst en een grote stock onderdelen. In het geval er door omstandigheden alsnog een tekort is aan onderdelen zal Bekafun voor een aanvaardbare oplossing zorgen.

Herstellingen

1. In de meeste gevallen beslist Bekafun niet over de garantie. Wij claimen de garantie bij onze leveranciers, maar kunnen vooraf niet aangeven of een herstelling al dan niet in aanmerking komt voor garantie. Waterschade, drankschade, onregelmatig gebruik, overbelasting,... kunnen aanleiding geven tot het weigeren van de garantie, al is deze door Bekafun aangevraagd. 2. Zolang de herstelling niet hoger is dan de helft van de waarde van het toestel zal Bekafun niet automatisch een bestek maken, maar direct herstellen. De klant kan ten allen tijde een herstelling weigeren, dan houden wij het toestel. 3. Alle communicatie over herstellingen gaat per mail, éénmaal klaar moeten de toestellen binnen de 3 maanden na herstelling worden afgehaald, anders worden die automatisch ingehouden, en worden deze eigendom van Bekafun. 4. Als de klant na het ontvangen van een bestek de herstelling weigert worden er steeds standaard bestekkosten gerekend, 39,99 euro btw inbegrepen. Weigert de klant dit te betalen, dan houden wij dit toestel in. 5. Het gebruik van vervangtoestellen is niet inbegrepen. Indien nodig zal Bekafun voor een vervangtoestel zorgen en rekent daarvoor één dagprijs aan, voor de volledige periode van de herstelling. Indien de klant niet binnen de 14 dagen na herstelling het vervangtoestel terug binnenbrengt, wordt per volgende week een dagprijs extra aangerekend. 6. Na het herstellen van schade veroorzaakt door het doorsijpelen van drank, werd uw toestel getest en werkend bevonden. Eventuele toekomstige schade ten gevolge van het verder manifesteren van deze drankschade valt buiten garantie.

Technieker ter plaatse

1. Uren van de technieker die ter plaatse komt, worden gerekend per uur, de verplaatsing wordt per km gerekend, de rijtijden zijn niet betalend. 2. Bij ieder bezoek wordt er minimum 1 uur aangerekend, ook al is de interventie korter.

Tarieven per 1/6/2022 (geldig tot volgende herziening, prijzen ex btw)

  • Herstellingen in Labo Bekafun : 22 euro per begonnen kwartier
  • Werkuren technieker ter plaatse: 69 euro per uur
  • Transport technieker ter plaatse: 0,70 euro/km

Retourneren

Voor het terugsturen van aangekochte artikelen kan u terecht op My Bekafun. Onder “Retour aanvragen” vindt u de lopende aanvragen en kan een nieuwe aanvraag worden aangemaakt. Vul het formulier in om een aanvraag van retour te registreren. De retouraanvraag wordt door onze administratie afgehandeld, zij nemen contact met u op voor het verdere verloop.

Algemene voorwaarden

1. De klant kan binnen de 14 dagen na factuurdatum het product retourneren. De retour is ten laste van de klant. Wij crediteren het geretourneerde product bij ontvangst. De klant krijgt het volledige bedrag terugbetaald en gecrediteerd, enige voorwaarde is dat het product in zijn originele verpakking terugkomt. Het ontbreken van verpakkingsmateriaal, handleiding zorgt voor een automatische minwaarde van tenminste 20%. Voor het ontbreken van afstandsbedieningen, kabels of andere onderdelen wordt de volledige waarde aangerekend of kan de retour geweigerd worden. 3. Retourneren na de 14 dagen na factuurdatum : Dit kan alleen na overleg en een minwaarde van 10% wordt sowieso gerekend. In deze periode is Bekafun vrij terugnames van materiaal te doen.