Contractor CPR Series

pcb-Contractor.png

Wat is CPR?

De Construction Products Regulation (CPR) is een EU-verordening voor installatiekabels, die kabels classificeert op basis van hun brandprestaties. Deze is bedoeld om de brandveiligheid in gebouwen te verbeteren.

Waarom CPR?

Bij brand is het grootste gevaar de giftige rook. Omdat gebouwen vol kabels zitten, is het risico op het verspreiden van vuur erg groot. Om de algehele brandveiligheid te verbeteren, moeten de geïnstalleerde kabels binnen een bepaalde norm vallen, de nieuwe CPR-bekabeling is bestand tegen de verspreiding van brand en minimaliseert het vrijkomen van giftige gassen.


Luidspreker-kabel

DMX Kabel

Microfoon-kabel


Cat-kabel